karimajong

 

In de Volkskrant van zaterdag 8 oktober jl. verscheen een groot artikel over Sophia en haar mysterieuze verdwijning. Het stuk is geschreven door Maud Effting en Jeroen Visser, in nauw overleg met ons, Sophia’s familie. Het artikel beslaat twee pagina’s, hieronder een aparte pdf-link per pagina.

volkskrant-1

volkskrant-2