Persbericht

Stichting geopend voor financiering gecoördineerde zoekactie naar de in Oeganda vermiste Sophia Koetsier

Amsterdam – 29 februari 2016 – Op verzoek van de familie Koetsier is de Stichting Find Sophia opgericht om geld in te zamelen om te zoeken naar hun nog altijd vermiste dochter Sophia Koetsier, middels rekeningnummer: NL34 RABO 0169 9179 32.
Sophia wordt sinds 28 oktober jl. vermist in Murchison Falls te Oeganda. Verschillende pogingen haar te vinden zijn tot op heden op niets uitgelopen, vandaar dat nu geld nodig is om bredere inzet te kunnen financieren.

Feiten vermissing

Sophia Koetsier is op 30 augustus 2015 vertrokken uit Nederland om als medisch studente een stage te lopen in het Lubaga ziekenhuis in Kampala, Oeganda. Na het succesvol afronden van deze stage volgde een rondreis van enkele weken met vrienden waarna Sophia op 10 november 2015 weer in Nederland zou terugkeren.

Op 28 oktober 2015 komen zij aan in het Student Center in Murchison Falls National Park, de accommodatie voor die nacht. Nadat Sophia meldt dat ze naar het toilet gaat en wordt daarna niet meer gezien.
Er is binnen 15 minuten een team geformeerd, met enkele parkgangers om direct naar Sophia te gaan zoeken. Zij wordt die avond niet gevonden. De volgende dag wordt bij de rivier een waterfles gevonden waarvan men weet dat deze van Sophia is. In de dagen die volgen zijn enkele stukjes stof gevonden, mogelijk van kleding die eerder tijdens haar reis kapot is gegaan.

Er is geen enkel bewijs dat Sophia zou zijn aangevallen door wilde dieren, aldus lokale autoriteiten, of dat zij het water ingegaan is. De stukjes stof die zijn gevonden zijn mogelijk door haar zelf achtergelaten en vertonen geen bijt- of anderszins sporen die wijzen op eerder genoemd scenario. Sinds het vinden van deze spullen nabij de rivier, ontbreekt van Sophia ieder spoor en het is een groot raadsel wat er met haar gebeurd kan zijn.

Zoekactie

Na uitgebreid overleg met verschillende specialisten op het gebied van vermissingen in het buitenland, is besloten een brede zoekactie op te zetten om Sophia te vinden. Deze zoekactie zal zich enerzijds richten op het zoeken naar Sophia door een in Nederland geformeerd specialistisch zoekteam, rondom de plek waar zij voor het laatst gezien is. Anderzijds zullen we haar gezicht via posters, billboards en een media-campagne in Oeganda verder gaan verspreiden, om zo mensen lokaal te kunnen vragen naar haar uit te kijken.

Stichting Find Sophia
De Stichting Find Sophia zal ten eerste als doel hebben om de zoekactie naar Sophia mogelijk te maken. Daarnaast is er voor gekozen om een stichting op te zetten die een blijvend karakter heeft en een breder maatschappelijk doel dient. Op basis van deze en eerdere ervaringen rondom vermissingen in het buitenland zal deze stichting ook in toekomstige vermissingszaken snel hulp kunnen bieden. Tussentijds zal een plan van aanpak worden doorontwikkeld, om het proces dat plaatsvindt vanaf het moment dat iemand vermist raakt, efficiënter te maken en daardoor te kunnen versnellen.

Dankbaar voor lokale inzet en hulp autoriteiten
Als familie van Sophia zijn wij dankbaar voor de hulp die reeds geboden is door lokale en Nederlandse autoriteiten rondom haar vermissing. Helaas heeft deze hulp nog geen doorbraak kunnen bieden rondom haar vermissing noch hoop op een snelle beëindigen van deze nachtmerrie. De tergende onzekerheid waarin we als familie sinds 28 oktober dag en nacht verkeren, is verwoestend.

Wij, ouders, broers, familie, vrienden en vriendinnen van Sophia, kunnen niet anders dan doorgaan met zoeken tot we haar gevonden hebben. Niets doen is geen optie. 

Wij kunnen dit echter niet alleen en hebben uw steun en donaties heel hard nodig om deze zoekactie mogelijk te kunnen maken.
Help ons Sophia vinden.