Sophia in Libelle, de impact van een vermist kind

Het weekblad Libelle heeft deze week een interview met mij, Sophia’s moeder, over Sophia’s mysterieuze verdwijning, en de impact hiervan.

Die impact is enorm.

1 Libelle

NB: In het artikel staat één letter te veel: op pagina 86, eerste kolom, 9e regel van boven staat ‘manier’, dat moet ‘manie’ zijn.

Ook online te lezen: https://www.libelle.nl/levensverhalen/marije-66-de-dag-dat-mijn-dochter-vermist-raakte-spatte-mijn-leven-uiteen~bc4b0a6a/

Marije Slijkerman