Onderzoek naar de in Oeganda vermiste Sophia Koetsier mogelijk on hold in verband met niet garant staan kosten reisverzekering

Persbericht

Amsterdam – 27 april 2016 – na maanden van overleg blijkt de reisverzekeraar van Sophia Koetsier haar verplichtingen volgens de polis anders te interpreteren dan verwacht. Sophia heeft een reisverzekering waarbij een zoektocht in geval van vermissing uitdrukkelijk is verzekerd. De voorwaarde is dat dit geschiedt in samenwerking met de overheid. Dat is hier het geval, zowel de Nederlandse als de Oegandese overheid werken mee. Desalniettemin weigert de verzekeraar zich garant te stellen voor de kosten van de zoekactie.

Sinds het vooronderzoek begin april door Frank van de Goot en Nikki van Passel in Oeganda is duidelijk dat niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat Sophia nog in leven is en dus alles in het werk gesteld moet worden om zo snel mogelijk te gaan zoeken. Het zoekteam heeft hard gewerkt oplossingen te vinden  voor de vele (procedurele) belemmeringen die een zoekactie in het buitenland met zich meebrengt. Nederlandse autoriteiten willen wel maar hebben geen bevoegdheden in Oeganda. Oegandese autoriteiten blijken nu het onderzoek nog volledig open te hebben, zonder uitsluiting van enig scenario en dringen met klem aan op nader onderzoek. Om deze reden zijn zij blij dat er nu een Nederlands zoekteam naar Oeganda komt om te proberen samen met hen dit mysterie op te lossen. Mede op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, geven zij nu toestemming aan het team en zijn bereid tot volledige samenwerking.

Intussen zijn vele donaties gedaan via Stichting Find Sophia om deze kostbare operatie grotendeels te kunnen financieren. Helaas is het volledige budget dat nodig is om deze zoekactie veilig te kunnen doen, niet behaald. Om deze reden heeft Stichting Find Sophia, namens haar familie, een verzoek ingediend bij de reisverzekering van Sophia Koetsier om garant te staan voor de kosten. Na weken van dagelijks verzoeken tot antwoord aan de verzekeringsmaatschappij, volgde gisteravond het negatieve besluit. De familie, stichting Find Sophia en het zoekteam, dat reeds naar Oeganda was afgereisd om zo niet nog meer kostbare tijd te verliezen, zijn diep teleurgesteld, verbijsterd en in shock door dit onbegrijpelijke besluit. Het verzoek tot heroverwegen van dit besluit vinden bij de verzekeraar geen gehoor.

Wat te doen?
Tot diep in de nacht is nagedacht over verschillende mogelijkheden die ons resteren. Zowel het zoekteam, de stichting en uiteraard de familie, zijn van mening dat de zoekactie naar Sophia door moet gaan. Wij kunnen dit echter niet zonder financiële steun. Wij zullen de komende dagen trachten deze financiële steun elders te vinden en verzoeken een ieder die zich een bijdrage kan veroorloven, deze te doneren aan stichting Find Sophia.
Wij gaan onze uiterste best doen om een alternatieve haalbare oplossing te vinden teneinde de zoekactie niet af te hoeven blazen.