Bestuur

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van Stichting Find Sophia bestaat uit:

Voorzitter: Gijs Gerretsen
Secretaris: Warner Roeters van Lennep
Penningmeester: Marlies Rohmer