Doelstelling

Doelstelling

De stichting Find Sophia heeft ten doel:

Het zoeken naar en het vinden van Sophia Koetsier, die op achtentwintig 
oktober tweeduizend vijftien is verdwenen nabij Murchison Falls te Oeganda, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.