Update zoektocht

Lieve mensen,

Het zoekteam onder leiding van Frank van de Goot is inmiddels teruggekeerd uit Oeganda.
Zij hebben Sophia niet kunnen vinden.
Gebaseerd op hun onderzoek, de bevindingen en de door de locale politie gegeven informatie gaat het team ervan uit dat er een ongeluk gebeurd is waarbij Sophia te water geraakt is, met fatale gevolgen.

Op dit moment wordt alle informatie die door het zoekteam vergaard is verwerkt in een rapport. Wij hebben veel vragen, met name over de informatie van de locale politie, die deels geheel nieuw is en alleen al daarom veel vraagtekens oproept.

Sophia is niet gevonden, zij is dus nog altijd vermist. Voor ons, haar ouders en haar broers, vrienden en verdere familie, blijft dat het gegeven.

Wij willen nu in alle rust alle vergaarde informatie tot ons nemen en onze vragen kunnen stellen. Daarnaast willen wij ons bezinnen op wat wij verder kunnen, willen en moeten doen. Voor ons is het mysterie van Sophia’s verdwijning niet opgelost en kunnen wij er ook niet zonder meer van uitgaan dat zij niet meer leeft. Hier is immers geen bewijs voor gevonden. Ons uitgangspunt is steeds geweest alles te doen wat menselijk mogelijk is om onze prachtige en intens gemiste Sophia te vinden. Dat uitgangspunt is onveranderd.

Wij willen iedereen die tot op heden steun betuigd heeft, zij die genereus gedoneerd hebben of zich anderszins ingezet hebben, heel hartelijk danken. Wij zijn diep geraakt door alle steun van bekenden en onbekenden.

Marije Slijkerman
Gerard, Max en Jan Koetsier