Update voorbereiding zoekactie Oeganda

Sophia met kinderen in Oeganda

Lieve mensen,

Er is nog steeds geld nodig voor het organiseren van een zoekactie in Oeganda naar Sophia Koetsier. Velen van u zullen zich afvragen waar het geld precies voor nodig is. Een gerechtvaardigde vraag, vijf maanden na haar verdwijning.
Op de vraag ‘waarom nog zoeken?’ hebben Sophia’s ouders en broers een heel eenvoudig antwoord: ‘Omdat Sophia nog altijd niet gevonden is en we geen enkel idee hebben wat er met haar gebeurd is’.
Een hartverscheurende realiteit.

Onderzoek doen naar een vermissing in het buitenland is ingewikkeld.
De gedachte om gewoon een ticket te boeken en te gaan zoeken ligt voor de hand. Was het maar zo eenvoudig. De familie van Sophia leeft dag en nacht met de verwoestende onzekerheid over waar ze is en hoe het met haar gaat. Zij zijn als geen ander gemotiveerd om in het vliegtuig te stappen en te gaan zoeken, liever gisteren dan vandaag. Maar ook zij realiseren zich dat een zoekactie, zoals we die momenteel plannen, een complexe operatie is die goed voorbereid moet worden en waarin de verschillende risico’s goed afgedekt moeten zijn. Niet alleen de veiligheid van Sophia staat op het spel, maar ook die van het zoekteam.

In een ontwikkelingsland als Oeganda, waar bijgeloof en armoede aan de orde van de dag zijn, zul je rekening moeten houden met veiligheid rondom vervoer en verblijf. Omdat we geen enkele aanwijzing hebben wat er precies met Sophia is gebeurd sinds haar mysterieuze verdwijning op 28 oktober jl. liggen alle scenario’s open. ‘Er is geen enkel sluitend bewijs gevonden om enige conclusie te kunnen trekken’, stelt forensisch patholoog Frank van de Goot.

‘Je moet als het ware het onderzoek opnieuw gaan opstarten’, zegt Nikki van Passel die de familie bijstaat in de organisatie van de zoektocht. Beginnen bij het begin. De plek waar ze verdwenen is. Hoe pak je dit aan? Allereerst zul je alle feiten die tot nu toe zijn geconstateerd door verschillende betrokkenen en instanties, in kaart moeten gaan brengen. Een tijdrovende klus waar uiteindelijk een plan van aanpak uit moet komen. ‘Je wil het in één keer goed doen en niet daar aankomen met een team dat niet de juiste kernkwaliteiten heeft’, aldus van Passel.

‘Daarnaast ga je kijken welke onderzoeksmogelijkheden je in Nederland nog hebt’, zegt van de Goot.

We zijn nu ongeveer op de helft van het beoogde bedrag dat nodig is om de zoekactie veilig te laten verlopen. Voordat de tickets geboekt kunnen worden, moeten we nog een aantal hordes nemen. Ons realiserend dat elke dag die verstrijkt, er drie te veel zijn en maanden te laat.

Help ons Sophia te vinden, deel deze poster via sociale media. Steun de familie van Sophia door aandacht te vragen voor haar lot, ze kunnen dit niet alleen.
Elke donatie is welkom en hard nodig

Bankrekening:
T.n.v. Stichting Find Sophia
IBAN: NL34 RABO 0169 9179 32
BIC: RABONL2U

Doneren kan nu ook via PayPal met uw credit-card of PayPal account.