Sophia’s verdwijning in de Oegandese kranten

Begin april worden een Amerikaanse toeriste en haar chauffeur ontvoerd in Queen Elizabeth National Park in Oeganda. Dit wildpark ligt ten zuiden van Murchison National Park en grenst aan Congo.
Er wordt direct om losgeld gevraagd. Na vijf dagen worden beiden vrijgelaten.

In de Oegandese kranten wordt daarna veelvuldig bericht dat Oeganda een veilige toeristenbestemming is. Hier kan ik in meegaan maar wat ons pijnlijk trof is dat niemand, nergens, ook maar iets zei over de jonge Nederlandse toeriste die meer dan drie jaar geleden verdween, in Murchison National Park, onder raadselachtige omstandigheden.
Was men zich hier niet van bewust? Was men Sophia vergeten? Wilde men misschien niet meer herinnerd worden aan deze intens verdrietige verdwijning die ons leven sindsdien volledig beheerst?

Ik besloot een stuk te schrijven en bood het aan bij de twee grootste kranten in Oeganda, de New Vision en de Daily Monitor. Het is door beiden geplaatst, in de Vision op zaterdag 27 april, in de Monitor online op 28 april, in de papieren krant op maandag 29 april.

De eindredacteur van de New Vision heeft enige wijzigingen aangebracht.
Het stuk is gecombineerd met een artikel over de ontvoering begin april.

De online versie in de Daily Monitor:

https://www.monitor.co.ug/Magazines/PeoplePower/What-happened-to-Sophia-/689844-5090546-xct99b/index.html

De Monitor heeft het stuk integraal geplaatst, zowel online als in de papieren versie.
Wel waren we verrast door het stuk ‘Four years later Sophia has not been found’.
De kop is onjuist, de eerste alinea is wonderlijk en de rest van het stuk ontbeert context.
De theorie dat Sophia zou zijn aangevallen door wilde dieren wordt, weer, herhaald. Men gaat voorbij aan het feit dat hier geen enkel bewijs voor gevonden is. Er zijn geen bloedsporen gevonden, niets dat wees op een worsteling, geen resten. Ons is gezegd dat rangers in de dagen nadat Sophia is verdwenen hebben gelet op extra activiteiten van roofvogels. Dit is niet gezien. Dan zijn er de merkwaardige sporen, pas ruim 40 uur later gevonden. Kortom, dit scenario is niet erg waarschijnlijk.

Bij gebrek aan een pdf een foto van de pagina in de Monitor, zoals verschenen op 29 april.

Wij hopen dat middels deze publicaties Sophia’s raadselachtige verdwijning opnieuw onder de aandacht is gebracht in Oeganda en dat het ons verder zal brengen.

De 28e van elke maand is altijd weer een moeilijke dag. De wrange constatering dat er weer een maand verstreken is, zonder Sophia. Zoals elke week, elke dag, er weer één meer is, zonder Sophia. En we weten niet of het verstrijken van die tijd ons dichterbij haar brengt, of juist verder van haar weg.

Wij blijven ons meisje zoeken en danken een ieder die ons helpt in deze zo moeilijke, maar zo ontzettend belangrijke missie.

Marije Slijkerman
Gerard, Max en Jan Koetsier